Condoleren

tekenenNa de begrafenis- of crematieplechtigheid wil men veelal de belangstellenden de gelegenheid geven om de familie te condoleren. De crematoria hebben altijd een ontvangkamer waar dit kan plaatsvinden. Dit geldt niet voor alle begraafplaatsen. Immers, niet alle begraafplaatsen beschikken over een aula. In veel plaatsen bestaat de mogelijkheid om dan te kiezen voor de ontmoetingsruimte van de kerk , een restaurant of zalencentrum.

Er zijn verschillende manieren om het condoleren vorm te geven. Men kan er voor kiezen om als nabestaanden in een rij te gaan staan. De belangstellenden kunnen dan eerst condoleren. Een andere mogelijkheid is om eerst samen een kop koffie te gebruiken en het condoleren pas bij het weggaan te laten plaatsvinden. In beide gevallen zijn er voor- en nadelen. Uw uitvaartbegeleider zal u hierover uitvoerig informeren. In sommige kerkgenootschappen is het gebruikelijk dat de dominee of een ouderling de begrafenis na het condoleren met een gebed afsluit.

Als u er voor kiest om na het condoleren met een beperkte groep mensen nog een koffietafel te gebruiken dan is het aan te bevelen deze mensen met een speciaal kaartje hiertoe uit te nodigen.