Begraven

driebergen_02
st. petrusbanden
doorn
zeist
In onze regio bestaat een grote verscheidenheid aan begraafplaatsen. Elk met een eigen sfeer. Van strakke afgebakende grafvelden tot graven langs lommerrijke bospaden. Op sommige begraafplaatsen is een aula aanwezig waar uitvaartdiensten gehouden kunnen worden.

We onderscheiden twee soorten graven, namelijk ;

Het algemeen graf

Een algemeen graf is een graf dat door de begraafplaats beschikbaar wordt gesteld voor een termijn van tenminste 10 jaar. Deze periode is de termijn van wettelijke grafrust. De algemene graven worden uitgeven in een vaste volgorde en soms worden meerdere personen, die geen enkele relatie tot elkaar hebben, in hetzelfde graf begraven. U heeft hier geen inspraak in. Het plaatsen van een grafmonument is beperkt mogelijk en moet voldoen aan strenge eisen van de begraafplaats.

Na de periode van 10 jaar heeft de begraafplaats het recht om het graf te ruimen. Dat wil zeggen dat de stoffelijke resten uit het graf genomen worden en in een centraal graf op de begraafplaats geplaatst worden. U kunt de termijn niet verlengen. Als u ervoor kiest om samen met uw partner in hetzelfde graf begraven te worden dan is dit in een algemeen graf niet mogelijk.

Een particulier graf

Een particulier graf is een grafplaats die u van de gemeente huurt voor een vaste periode met daarbij het recht om na afloop van die periode het gebruiksrecht te verlengen. Meestal is de eerste termijn 20  jaar. Het graf wordt op naam gesteld van een rechthebbende en deze beslist wie er in het graf begraven mogen worden. Veelal is er ruimte voor 2 of 3 overledenen die, afhankelijk van de begraafplaats, boven elkaar of naast elkaar begraven worden. In dit geval is het dus mogelijk om met uw partner in hetzelfde graf begraven te worden. Ook heeft u nu veel meer mogelijkheden met betrekking tot het grafmonument. Op sommige begraafplaatsen is het mogelijk zelf een plekje uit te zoeken.

Graven voor onbepaalde tijd worden vrijwel nergens meer uitgegeven. Echter door regelmatige verlenging van de huurtermijn kan een graf vele decennia ter beschikking van een familie blijven. Dit is een van de redenen waarom het zo belangrijk is om goed na te denken over de keus van het graf.

De gang naar het graf

Na aankomst op de begraafplaats of na de afscheidsdienst in de aula van de begraafplaats volgt de gang naar het graf. Hierbij kan gekozen worden tussen het dragen van de kist op de schouders door 6 of 8 dragers of met behulp van een rijdende baar. In dit geval kan met vier of zes dragers worden volstaan. Deze dragers kunnen medewerkers van De Algemene zijn, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat dit familieleden en/of vrienden zijn.

Bij het graf aangekomen word de kist boven het graf geplaatst en staat dan op een mechanische graflift of op twee balkjes, zodat de kist later met touwen in het graf neer gelaten kan worden.

Vaak volgen dan nog enige kerkelijke rituelen of toespraken en een dankwoord door een familielid. Natuurlijk is het mogelijk dat de uitvaartbegeleider het dankwoord namens de familie uitspreekt.

Tijdens de rituelen bij het graf kan de kist in het gaf neergelaten worden. Sommige mensen vinden dit te emotioneel en kiezen ervoor de kist boven de aarde te laten staan. Een tussenweg is dat de kist net zover daalt dat het deksel gelijk is met de aarde. Dit kan echter alleen als er een mechanische graflift is. Al hoewel het dalen een heel moeilijk moment is, kan het weglopen terwijl de kist eenzaam boven de grond blijft staan toch ook zeer emotioneel zijn.

Na het dankwoord is er een einde gekomen aan de feitelijke begraving en neemt men afscheid door langs het graf te lopen. Naar keuze kan met dan een handje zand of een bloemen in het graf strooien. Soms kiest men er zelfs voor het graf zelf helemaal dicht te gooien. Dit is in de Islamitische en Joodse cultuur zelfs gewoonte.

Het is uw keus of u met de familie als eerste afscheid neemt en de begraafplaats verlaat of dat u eerst de belangstellenden langs het graf laat lopen zodat u zelf in de intimiteit van familie en/of vrienden als laatste afscheid neemt.

Zodra de laatste mensen de begraafplaats hebben verlaten zal het personeel van de begraafplaats het graf dichtmaken en de bloemen op het graf schikken.