Internationaal

vliegtuig
spaanse_begraafplaats
Bij een overlijden in het buitenland komen er een hoop extra zaken op u af. In het betreffende land moeten allerlei formaliteiten vervuld worden. Maar ook het vervoer terug naar Nederland. Als men aan een georganiseerde reis deelnam zal de reisleiding deze moeilijke taak op zich nemen. Is dit niet het geval dan zult u zelf de nodige maatregelen moeten nemen. De alarmcentrale van uw reisverzekering zal u hierbij steunen. Deze reisverzekering dekt ook de kosten voor het vervoer terug naar Nederland. Heeft u geen reisverzekering dan zult u zelf voor de kosten van dit vervoer moeten zorgdragen. Het is dus verstandig om altijd als u naar het buitenland gaat te zorgen voor een goede reisverzekering. De kosten voor het vervoer naar Nederland kunnen hoog oplopen.

Het is ook mogelijk om de begrafenis of crematie in het buitenland te laten plaatsvinden. Veel Nederlanders die bijvoorbeeld in Spanje wonen of regelmatig verblijven kiezen hier vaak voor.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure van het Ministerie van Buitenlandse Zaken .

Natuurlijk is het ook mogelijk dat mensen die in Nederland overlijden weer terug gebracht worden naar het land van herkomst om daar begraven te worden. Ook in Nederland gelden daarvoor allerlei regels en voorschriften.

"De Algemene" beschikt over ervaring en kennis van procedures en regels om u ook bij deze extra moeilijke zaken te kunnen bijstaan.